Akty prawne

Ustawy

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. (.pdf) Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. (.pdf) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (.pdf)  w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196 poz. 1165)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2018 r. (.pdf) . w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818)