Skład

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko (WIEiT)

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. inż. Marcin Kurdziel, prof. AGH (WIEiT)

Członkowie

prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel (WIEiT)
prof. dr hab. Maciej Paszyński (WIEiT)
prof. dr hab. inż. Robert Schaefer (WIEiT)
dr hab. inż. Rafał Dreżewski, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Piotr Faliszewski, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH (WIEiT)
dr hab. Maciej Smołka, prof. AGH (WIEiT)
dr inż. Katarzyna Rycerz (WIEiT)
mgr inż. Mateusz Paciorek (Samorząd Doktorantów AGH)